O projekcie

Wizja PMdojo

Platforma symulacyjna klasy „serious game”

PMdojo jest platformą symulacyjną o charakterze „serious game”, umożliwiającą zdobywanie umiejętności w zakresie zarządzania projektami informatycznymi, pracy zespołowej oraz zdolności przywódczych.

Pozwala użytkownikom na wcielenie się w rolę Kierownika Projektu (dla metodyk klasycznych) lub Scrum Mastera (dla metodyk zwinnych) oraz uczestnictwo w symulowanych projektach budowy oprogramowania wspierającego zarządzanie, opartych na predefiniowanych scenariuszach biznesowych.

W rozgrywce wykorzystywane są algorytmy sterujące, uwzględniające kluczowe dla sukcesu projektu parametry środowiska wytwórczego oprogramowania.


 • Black Lemon Karolina Milewska realizuje projekt:

  “PMdojo.eu – Opracowanie i pilotażowe wdrożenie platformy symulacyjnej serious game oferującej zaawansowane mechanizmy interakcji człowiek-maszyna oraz wieloosobowych rozgrywek online dla managerów klasycznych oraz zwinnych projektów informatycznych”

 • Dofinansowanie:

  Projket jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 • Wartość Projektu:

  Wartość projektu: 202 950 zł
  Wkład Funduszy Europejskich:
  140 250 zł

The Standish Group, Chaos Report 2018


Jedynie 42% projektów realizowanych w metodykach zwinnych oraz 26% projektów realizowanych
w metodykach klasycznych kończy się sukcesem
z punktu widzenia klienta.

Pozostałe ulegają głębokim zmianom
lub kończą się porażką.